‘The Rise and Fall of Comrade Zylo’

 

The shooting of the film ‘The Rise and Fall of Comrade Zylo’ - co-production of Albania and Kosovo ends 

‘The Rise and Fall of Comrade Zylo’ directed by Fatmir Koçi will be a film adaptation of the work of the writer Dritëro Agolli.

Synopsis: In the 70's in the high institution of culture, Zyla Kamberi, a skillful bureaucrat and tireless speaker, persistently seeks to climb the career by taking unheard of initiatives.

The film is a co-production between Albania and Kosovo with producer Dritan Huqi, and co-producer Besnik Krapin. In the main roles play: Donald Shehu (Demka), Aleks Seitaj (Zylo), Amos Zaharia (Adem Adashi), Enisa Hysa (Adila), Jorida Meta (Cleopatra), Xhoana Karaj (Zenepja), Kastriot Cipi (Zaim Avazi).

 

Përfundojnë xhirimet e filmit ‘Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo’ – bashkëprodhim i Shqipërisë dhe Kosovës

‘Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo’ me regji nga Fatmir Koçi do të jetë një adaptim filmik i veprës së shkrimtarit Dritëro Agolli.

Sinopsisi: Në vitet e 70-a në institucionin e lartë të kulturës, Zyla Kamberi, një burokrat i zoti e fjalaman i palodhur, kërkon me ngulm të ngjitet në karrierë duke marrë iniciativa të padëgjuara.

Filmi është bashkëprodhim në mes Shqipërisë dhe Kosovës me producent Dritan Huqin, dhe bashkëproducent Besnik Krapin. Në rrole kryesore luajnë: Donald Shehu (Demka), Aleks Seitaj (Zylo), Amos Zaharia (Adem Adashi), Enisa Hysa (Adila), Jorida Meta (Kleopatra), Xhoana Karaj (Zenepja), Kastriot Cipi (Zaim Avazi).

1

2

3

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments