Dina Papadakis

 

 

Dina Papadakis- Bulgaria. Watercolorist. Lives and works in the middle of nature. Motto: To observe peace, the freedom of expression and the nature of the Balkans as it is - rich, diverse, a little wild, but real.

Дина Пападакис- България. Акварелист. Живее и работи сред природата. Мото: Да опазим мира, свободата на изразяване и природата на Балканите такава каквото е - богата, разнообразна, малко дива, но истинска.

 

Безсмъртна трева 1     Безсмъртна трева 2     Безсмъртна трева 3     Високо. Билото на Стара планина

Дарове от градината     Есенни листа     Есенни свещи     КЛАСОВЕ НА ТРЕВИ

Ниви     Ожънати ниви     Последна оран

Просека     Светлина     Светулки     Стволове на дървета

Сюрреалистичният живот на пойните птици

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments