The Lionesses of Kodra

 

Kosovo in Cannes with the film The Lionesses of Kodra

Somewhere in a small village in Kosovo, three young women see how their dreams and ambitions are being drowned out. Nothing can stop their quest for independence: the time has come for lionesses to scream. This is the journey that Luàna Bajrami brings us through her first film. ‘The Lionesses of Kodra’, will be the first Kosovar feature film to premiere at the most important film festival in the world, that of Cannes.

"I grew up with a dual French-Kosovar nationality, so it is an honor for me to bring this Kosovar film to the Cannes Film Festival in France.

I am very happy for the recognition and enthusiasm that has already been given to the film. "Especially since this is my first feature film that deals with topics that are very important to me: youth and the youth's desire for freedom." said Luana, the film's director.

‘The Lionesses of Kodra’ is a co-production of Kosovo with France, with producer Valbona Rrahmani, and co-producer Pascal Judelewicz.

The film is supported by the Kosovo Cinema Center and produced by OreZanë Films (Kosovo), Vents Contraires (France), and Acajou Productions (France).

The main roles are played by Flaka Latifi, Urat Shabani, Era Balaj, Andi Bajgora, and Luàna Bajrami. The premiere will take place as part of the Cannes Film Festival Director’s Fortnight program.

 

Kosova në Kanë me filmin Luaneshat e Kodrës

Diku në një fshat të vogël në Kosovë, tri të reja shohin se si ëndrrat dhe ambiciet e tyre po u mbyten. Kërkimin e tyre për pavarësi asgjë nuk mund ndalojë: ka ardhur koha për luaneshat të ulërojnë. Ky është rrugëtimi që na e sjellë Luàna Bajrami përmes filmit të parë të saj. ‘Luaneshat e Kodrës’, do të jetë filmi i parë i gjatë kosovar që do ta shfaqë premierën në festivalin më të rëndësishëm të filmit në botë, atë të Kanës.

“Unë jam rritur me kombësi të dyfishtë franceze-kosovare, kështu që është një nder për mua ta sjell këtë film kosovar në Festivalin e Kanës në Francë.

Jam shumë e gëzuar për njohjen dhe entuziazmin që veç i është dhënë filmit. Sidomos pasi që është filmi im i parë me metrazh të gjatë që merret me tema që janë shumë të rëndësishme për mua: rinia dhe dëshira e rinisë për liri.” u shpreh Luana, regjisorja e filmit.

‘Luaneshat e Kodrës’ është bashkëprodhim i Kosovës me Francën, me producente Valbona Rrahmanin, dhe bashkëproducent Pascal Judelewicz.

Filmi është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe prodhuar nga OrëZanë Films (Kosovë), Vents Contraires (Francë), dhe Acajou Productions (Francë).

Në rrolet kryesore luajnë Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj, Andi Bajgora, dhe Luàna Bajrami. Premiera do të shfaqet në kuadër të programit Director’s Fortnight të Festivalit të Kanës.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments