ART GALLERY OF RUSSIAN KARABIBEROV NOVA ZAGORA

 

 1. ART GALLERY OF RUSSIAN KARABIBEROV NOVA ZAGORA
 2. It is our pleasure to invite you to
 3. EXHIBITION OF GRAPHICS
 4. H A Y CH E N G U A N G
 5. January 25 - February 12, 2021
 6. Freedom Square, 5

 

 1.      Huangcheng Wang was born in 1983 in Bai'in City, Gansu Province, China.
 2.      He graduated from Xinjiang University of the Arts in 2008.
 3.      Julian Yordanov and the Belarusian graphic artist Roman Sustov specialize in graphics.
 4.      Freelance artist.
 5.      He takes part in many graphic exhibitions around the world.
 6.      Winner of numerous awards from participating graphic exhibitions in China.

      Most of my work is related to my personal experience of growing up using magical realism. Escape the hustle and bustle of the city and discover the story of your dreams. The characters in my paintings can travel through time and space, walk in contradictory spaces, reset time, absurd and strange, full of humor, sometimes chivalrous characters, sometimes helpless wanderers, sometimes dignified elders. Personal growth is very similar to a fruit tree or the growth of a certain plant, sprouting, slow-growing, flowering, gradually drying up and dying, but after years of rain the cycle of new life begins again and again.

 

 

 1. Има удоволствието да Ви покани на
 2. И З Л О Ж Б А   Г Р А Ф И К А
 3. Х А Й Ч Е Н Г   У А Н Г
 4. 25 януари  –  12 февруари  2021 година
 5. Площад Свобода, 5

 

 1.      Хуанченг Уанг е роден през 1983 година в град Байин, провинция Гансу, Китай.
 2.      Завършва университета по изкуства Синцзян през 2008 година.
 3.      Специализира графика при българският график Юлиан Йорданов и белоруският график Роман Сустов.
 4.      Художник на свободна практика.
 5.      Взема участие в множество графични изложби по света.
 6.      Носител на множество награди от участия графични изложби в Китай.

      Повечето от моите творби са свързани с моя личен опит за израстване, използвайки магическият реализъм. Избягайте от суматохата на града и открийте историята на мечтите. Персонажите в картините ми могат да пътуват във времето и пространството, да се разхождат в противоречиви пространства, да нулират времето, абсурдно и странно, изпълнено с чувство за хумор, понякога рицарски персонажи, понякога безпомощни скитници, понякога достолепни старейшини. Личният растеж много прилича на плодно дърво или растежа на определено растение, поникващо, бавно растящо, цъфтящо, постепенно изсъхващо и умиращо, но след години на валежи цикълът на новия живот започва отново и отново.

                                                                                                                                             Хайченг Уанг

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments