ANNIVERSARY OF KOSOVO INDEPENDENCE

 

NOTE OF THE ANNIVERSARY OF KOSOVO INDEPENDENCE -

SCREENING OF THREE KOSOVO FILMS

The Kosovo Cinema Center in cooperation with the Ministry of Culture, Youth and Sports will screen three Kosovar films on the occasion of the thirteenth anniversary of Kosovo's declaration of independence. The films will be screened at the ABC Cinema in Prishtina.

 • Program
 • Monday, February 15th
 • 17: 00-19: 00
 • ‘Cold November’ by Ismet Sijarina
 • Synopsis:

Fadili (Kashtrim Hoxha) an archivist finds himself in a difficult situation, he has to choose between two options, being aware that both are wrong. As a result, his decision to inadvertently and reluctantly "swallow" Fadil shame, endures the pressure that comes from all sides.

 • Tuesday, February 16th
 • 17: 00-19: 00
 • ‘Babai’ by Visar Morina
 • Synopsis:

'Father' tells the story of Nori (Val Maloku) a child who sells cigarettes on the street with his father Gëzim (Astrit Kabashi) in Kosovo in the nineties where the father wants to find a way to emigrate to Germany and the son does everything thing to be with. Stuck between the desire to be together and the need to face the difficult reality, the father-son relationship develops to the point where nothing between them is what it used to be.

 • Wednesday, February 17th
 • 17: 00-19: 00
 • ‘Zana’ by Antoneta Kastrati
 • Synopsis:

‘Zana’ is a shocking and exciting drama told by a young Kosovar woman, Lumja (Adriana Matoshi), who tries to become a mother while facing the horrors of her dark wartime past. 

 

1               2

3

 

SHËNIMI I PËRVJETORIT TË PAVARËSISË SË KOSOVËS -

SHFAQJE E TRE FILMAVE KOSOVAR

Qendra Kinematografike e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sportit do të shfaqë tre filma kosovar me rastin e trembëdhjetë vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Filmat do të shfaqen në Kinemanë ABC në Prishtinë.

 • Programi
 • E hënë, 15 shkurt
 • 17:00-19:00
  ‘Nëntor i Ftohtë’ nga Ismet Sijarina
 • Sinopsisi:

Fadili (Kashtrim Hoxha) një arkivist e gjen veten në një situatë të vështirë, ai duhet të zgjedhë midis dy opcioneve, duke qenë i vetëdijshëm se të dyja janë të gabuara. Si pasojë, vendimi i tij Fadilit padashur dhe pa dëshirë, "gëlltit" turpin, duron presionin që vjen nga të gjitha anët.

 • E martë, 16 shkurt
 • 17:00-19:00
  ‘Babai’ nga Visar Morina
 • Sinopsisi:

‘Babai’ shtjellon rrëfimin e Norit (Val Maloku) një fëmijë i cili shet cigare në rrugë bashkë me të atin Gëzimin (Astrit Kabashi) në Kosovën e viteve të nëntëdhjeta ku babai dëshiron të gjejë një mënyrë për të emigruar në Gjermani e i biri bën çdo gjë për të qenë me të. Të zënë në mes të dëshirës për të qenë së bashku dhe nevojës për t’u ballafaquar me realitetin e vështirë, marrëdhënia babë-bir zhvillohet deri në pikën ku asgjë mes tyre nuk është më ashtu siç ka qenë.

‘Zana’ është një dramë tronditëse dhe emocionuese që përcjellë një grua të re kosovare, Lumja (Adriana Matoshi), e cila përpiqet të bëhet nënë përderisa ballafaqohet me tmerret nga kaluara e saj e errët e kohës së luftës.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments