SISTERHOOD IN KARLOVY VARY

 

SISTERHOOD IN KARLOVY VARY FESTIVAL FILM

The film project ‘Sisterhood’ by director Dina Duma where Kosovo is in minor co-production will have its world premiere at the A Karlovy Vary Film Festival in the ‘East of the West’ competition.

‘The friendship of two teenage girls is threatened at the moment when they have to face the terrible consequences of their manipulative behavior. The film is set in the teen community, for whom gathering followers on social media is more important than cultivating genuine relationships. In her delicate debut, the director adopts an authentic approach to capture the formative moments of youth, which teach us to accept responsibility for our actions'.

‘Sisterhood’ is a co-production between Northern Macedonia, Kosovo and Montenegro with Kosovar producer Liridon Cahani from the added Value Films.

The film stars: Antonia Belazelkoska, Mia Giraud, May-Linda Kosumovic, etc.

Link from the festival site: https://www.kviff.com/en/programme/film/57/34198-sisterhood?fbclid=IwAR3rbRfLjp2Gcwk9MMpQEDi8UUXNiHNBJyKUWbofEA8h1hUhSV

SISTERHOOD NË KARLOVY VARY FILM FESTIVAL

Projekti filmik ‘Sisterhood’ i regjisores Dina Duma ku Kosova është në bashkëprodhim minorë do të ketë premierën botërore në festivalin e kategorisë A Karlovy Vary Film Festival në konkurencën ‘East of the West’.

‘Miqësia e dy vajzave adoleshente kërcënohet në momentin kur ato duhet të përballen me pasojat e tmerrshme të sjelljes së tyre manipuluese. Filmi është vendosur në komunitetin e adoleshentëve, për të cilët grumbullimi i ndjekësve në mediat sociale është më i rëndësishëm sesa kultivimi i marrëdhënieve të mirëfillta. Në debutimin e saj delikat, regjisorja miraton një qasje autentike për të kapur momentet formuese të rinisë, të cilat na mësojnë të pranojmë përgjegjësinë për veprimet tona’.

‘Sisterhood’ është bashkëprodhim në mes të Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Malit të Zi me producentin Kosovar Liridon Cahani nga shtëpia filmike Added Value Films.

Në film luajnë: Antonia Belazelkoska, Mia Giraud, May-Linda Kosumovic etj.

Linku nga faqja e festivalit: https://www.kviff.com/en/programme/film/57/34198-sisterhood?fbclid=IwAR3rbRfLjp2Gcwk9MMpQEDi8UUXNiHNBJyKUWbofEA8h1VUYSMAyAhO-xV8

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments