KODRA LIONES

 

KODRA LIONES IN COMPETITION FOR THE GOLDEN CAMERA AT THE CANNES FESTIVAL

The Cannes Film Festival has announced the jury for the "Camera d'or" award with French actress Mélanie Thierry as president.

"Camera d'or" is the award given by the Cannes Film Festival for the debut directors who are part of the various programs of the festival!

Kosovo director Luana Bajrami is one of the 31 contenders for this award.

Link from Cannes Film Festival: https://www.festival-cannes.com/en/infos-communiques/communique/articles/the-actress-melanie-thierry-president-of-the-camera-dor-jury?fbclid= IwAR213nyV6rdT7DoN3l2EQqHu9nO5WQOHBiFWDYmnuUA_CIgzuSLuBi2HOkU

LUANESHAT E KODRËS NË KONKURENCË PËR KAMERËN E ARTË NË FESTIVALIN E KANËS

Festivali i Kanës ka publikuar jurinë për çmimin “Camera d’or” me presidente aktoren franceze Mélanie Thierry.

“Camera d’or” është çmimi që jepet nga Festivali i Kanës për regjisorët debutues që janë pjesë e programeve të ndryshme të festivalit!

Rgjisorja Kosovare Luana Bajrami është një nga 31 pretendentet për këtë çmim.

Linku nga Festivali i Kanës: https://www.festival-cannes.com/en/infos-communiques/communique/articles/the-actress-melanie-thierry-president-of-the-camera-dor-jury?fbclid=IwAR213nyV6rdT7DoN3l2EQqHu9nO5WQOHBiFWDYmnuUA_CIgzuSLuBi2HOkU

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments