SVETOFAR - Creative Writing Course with Ninko Kirilov

 

The Svetofar team invites you to enroll in a creative writing course with Ninko Kirilov in our cozy space.

 

WHAT?

The course will examine features and specifics mainly in the construction of author's texts by the students in poetry and short prose. Some of the topics around poetic texts will be about classical and free verse, construction of metric, imagery and metaphor in poetry; in prose, part of the emphasis will be on the creation of a solid image of characters, structure and realism of dialogue, symbols and meaning of the overall structure of the narrative, etc.

A detailed plan for the distribution of topics by day will be published before the start of the course.

 

WHEN?

The course will take place over four consecutive Sundays (May 12, May 19, May 26, June 2) from 3 to 6 p.m. You can sign up in advance for one or more of the days. Each student who completes the full course (not just a single day) will receive a diploma certifying this. The price of the course is BGN 200 for the entire duration or BGN 50 for each selected date. Places for students are limited, so hurry!

 

WHO?

Ninko Kirilov is a writer, poet and playwright, author of seven books. His texts have been translated into English, Italian, Spanish, Serbian and Montenegrin. He is an editor of books of poetry and prose.

 

HOW?

For registration and other questions, please write an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

WE ARE EXPECTING YOU


 

Екипът на Светофар ви кани да се запишете на Курс по творческо писане с Нинко Кирилов в нашето уютно пространство.

 

КАКВО?

В курса ще се разгледат особености и специфики основно в изграждането на авторски текстове от страна на курсистите в поезията и кратката проза. Някои от темите около поетичните текстове ще са за класически и свободен стих, изграждане на метрика, образност и метафорика в поезията; в прозата част от акцентите ще са върху създаването на плътен образ на герои, структура и реалистичност на диалогизирането, символи и значение на цялостната постройка на разказа и др.

Подробен план за разпределение на темите по дни ще бъде публикуван преди началото на курса.

 

КОГА?

Курсът ще се проведе в рамките на четири последователни недели (12 май, 19 май, 26 май, 2 юни) от 15 до 18 ч. Можете да се запишете предварително за един или няколко от дните. Всеки от курсистите, които завършат пълния курс (не само отделен ден), ще получи диплом, удостоверяващ съответното. Цената на курса е 200лв за цялата продължителност или 50лв за всяка избрана дата. Местата за курсисти са ограничени, така че побързайте!

 

КОЙ?

Нинко Кирилов е писател, поет и драматург, автор на седем книги. Негови текстове са превеждани на английски, италиански, испански, сръбски и черногорски. Редактор е на книги с поезия и проза.

 

КАК?

За записване и други въпроси, моля, пишете мейл до This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ

 

FACEBOOK

INSTAGRAM

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments